Skip to main content
 

STOx's vs. RoboTeam Twente

Posted by wybe on Fri, 28-07-2017 05:58

---- ENGLISH VERSION BELOW ----

Onze laatse wedstrijd voor de poulefase is tegen het Colombiaanse STOx's. Zij wonnen al van onze eerdere tegestanders UBC (1-1) en RoboJackets (0-0) met respectievelijk 10-0 en 7-0. Er stond dus een grote klus te wachten. Met nog een paar kleine verbeteringen konden we beginnen aan de wedstrijd. Helaas was het niet mogelijk om robot Dennis op tijd fit te krijgen en moesten we het doen zonder reservers. Zoals eerder al werd aangegeven lijkt dit toernoooi niet meer haalbaar voor robots Abe en Arjen. 

De verdediging lijkt er klaar voor en neemt goed zijn positie in. Toch gaat het al snel fout bij een miscommunicatie tussen de keeper en de verdediging, de stand wordt 1-0. De robots laten zich hierdoor niet van de wijs brengen en staan goed hun mannetje. De bal wordt zelfs een paar keer goed richting de aanval gespeeld en aangenomen, maar tot echte kansen komt het helaas nog niet. De tegenstander probeert van alles om langs de verdediging te komen, van passes over het hele veld tot boogballen, maar het staat achterin als een muur. Robot Edwin krijgt het af en toe op z'n heupen en houdt het niet alleen bij zijn doelgebied. Het nut hiervan blijkt wel als een robot bijna één op één komt te staan, maar Edwin zonder aarzelen de bal onschadelijk maakt al buiten het doelgebied. Robot Ronald moet even naar de kant en lijkt uitgeput, maar gelukkig is daar ook snel het rustsignaal. 

Veters worden weer goed gestrikt en Ruud krijgt een nieuw wiel zodat iedereen weer verder kan en de tweede helft begint. RoboTeam krijgt de bal herhaaldelijk in het doelgebied van de tegenstander, maar helaas volgt er nog geen goal. Aan de andere kant slaat helaas het noodlot toe. Robot Edwin ligt geblesseerd op de grond terwijl het spel nog doorgaat. Wonder boven wonder weet hij nog één keer de bal uit het doel te houden voordat hij naar de kant gehaald kan worden. Robot Wesley neemt zijn plek in de goal over. Dat het toernooi een slijtageslag is blijkt maar weer als ook robot Ronald wederom naar de kant moet. Met twee robots minder krijgt het RoboTeam het erg lastig en helaas moet robot Wesley de bal uit het net halen, 2-0. Gelukkig doen de electronica-artsen geweldig werk en is robot Ronald snel hierna weer inzetbaar. Nog steeds met een man minder is het RoboTeam niet bang om zo nu en dan een actie te maken richting het goal van de STOx's. Een paar keer komt het dichtbij een goal, maar telkens wordt de bal met moeite toch nog eruit gehouden. Aan beide kanten vallen verder geen goals meer en het spel eindigt dan ook in 2-0.

Op twee kleine foutjes na leek onze defensie niet te omzeilen deze wedstrijd. Waar het tegen andere teams de STOx's wel lukte om de een na de andere goal te maken hadden ze nu duidelijk moeite. Ondanks dat een groot deel van de wedstrijd met minder dan zes robots gespeeld moest worden werd er lef getoond en was het niet alleen de STOx's die pogingen op doel hadden. We zijn dan ook erg blij met dit resultaat, deze subtopper had waarschijnlijk een stuk minder weerstand verwacht. 

---------

Our last game of the poule phase is against the Colombian STOx's. They already won against our earlier opponents UBC (1-1) and RoboJackets (0-0) with 10-0 and 7-0 respectively. So there was a though job waiting for us. With a few minor improvements we could start the match. Unfortunately, it was not possible to get Robot Dennis fit on time and we had to do it without reserves.  As previously mentioned, this tournament is no longer feasible for Robots Abe and Arjen.

The defenders seem ready and take a good position. Still, quickly it goes wrong because of miscommunication between the goalkeeper and the defense, the score is 1-0. The robots do not let that disturb them and keep on going. The ball is even played well towards attack and recieved a few times, but unfortunately it is not possible to get real opportunities. The opponent tries everything to surpass the defense, from passes all over the field to chip-kicks, but the defense is like a wall. Robot Edwin sometimes gets diligent and does not just stick to his goal area. The usefulness of this is apparent when a robot comes close to a one-on-one, but Edwin, without hesitation, makes the ball harmless beyond the goal area. Robot Ronald has to get out of the field for a while and seems exhausted, but fortunately, the rest signal comes quickly after.

Laces are well-tied and Ruud gets a new wheel so everyone can move on and the second half begins. RoboTeam gets the ball repeatedly in the opponent's goal area, but unfortunately there is no goal yet. Unfortunatly, on the other side of the field trouble arises. Robot Edwin lies injured on the ground while the game continues. Miraculously, he even manages to keep the ball out of goal one more time  before he can be taken to the side. Robot Wesley takes his place in the goal. The fact that the tournament is a game of wear and tear is showing again as robot Ronald has to go out of the field again. With two robots less, it is becoming hard for the RoboTeam and unfortunately robot Wesley has to get the ball out of the net, 2-0. Fortunately, the electronics doctors do a great job and robot Ronald is able to play soon afterwards. Still a man short, the RoboTeam is not afraid to take action every now and then towards the goal of the STOx's.  A few times, it comes close to a goal, but every time the ball is stopped with a lot of effort. On both sides, no further goals are made and the game ends in 2-0.

Apart from two minor mistakes, our defense seemed to be solid this game. Where against other teams, STOx's succeeded in making goal after goal, they now had clear difficulty. Despite the fact that a great part of the game had to be played with less than six robots, courage was shown and it was not just the STOx's who had attempts at the goal. We are therefore very pleased with this result, this subtopper probably expected a lot less resistance.